Įmonės politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Bukrita“ įkurta 1993 metais. Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – automatikos, elektrotechnikos, silpnų srovių ir elektronikos sistemų projektavimo, montavimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto darbai. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo projektavimo darbai. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo bei kogeneracinių jėgainių) projektavimas, komplektavimas, montavimas ir eksploatavimas.

Misija - Teikti profesionalias ir kokybiškas paslaugas atsižvelgiant į užsakovų poreikius.

Vizija - Būti viena moderniausių įmonių pateisinant užsakovų lūkesčius atliekamų paslaugų kokybe.

Norėdami būti perspektyvūs ir konkurencingi siekiame:

  • Paslaugą teikti vadovaujantis LR verslo šaką reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 reikalavimams ir nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą;
  • Atlikti išsamų klientų poreikių įvertinimą, kuris leistų juos įgyvendinti profesionaliai, suteikiant klientui pasitenkinimą jo pageidavimų įgyvendinimu bei kokybišku ir profesionaliu įmonės darbuotojų darbu;
  • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą ir atsakomybę;
  • Diegti įmonėje technines naujoves ir tobulinti gamybos technologijas;
  • Savo veikloje taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones, taupiai bei racionaliai naudoti gamtos išteklius;
  • Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, mažinti riziką bei pavojus ir tinkamai valdyti galimas avarines situacijas, vykdyti sužeidimų ir susirgimų prevenciją.
  • Visuose naujuose projektuose diegti energiją taupančias technologijas ir numatyti kitus sprendinius svarbius aplinkosauginiu aspektu.

Siekiame nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, norime įrodyti bei kitus užkrėsti savo pavyzdžiu, kad kokybiškas produktas, šalies ūkio konkurencingumas bei verslo produktyvumas priklauso nuo mūsų pastangų, nuo mūsų globalaus mąstymo ir lokalaus veikimo.

UAB „Bukrita“ generalinis direktorius 
Algimantas Kazlauskas

© UAB Bukrita

Tel.: +370 5 271 2209